DIVISION MEDICINA / PRODUCTOS

PRESIÓN ARTERIAL / MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL

STATCORP

STATCORP

UltraCheck
Manguito de presión reutilizable.

+INFO

<a href="https://aadee.ar/00pdf/medicina/Cuff-Configurator-Statcorp.xlsx" class="boton2">+ BAJAR CALCULADOR DE <!-- [et_pb_line_break_holder] --> CONFIGURACIÓN</a>
STATCORP

STATCORP

SoftCheck
Manguito de presión arterial de un solo paciente.

+INFO

STATCORP

STATCORP

SoftCheck Neo
Manguito de presión neonatales.

+INFO